ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาชน
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาชน ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาท มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ภาพประกอบเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,21:52   อ่าน 272 ครั้ง