ภาพกิจกรรม
การประกวดโครงงานบูรณาการอาชีพ ระดับโรงเรียน
เนื่องจาก วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประกวดโครงงานบูรณาการอาชีพ เพื่อการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรคที่ 21 ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นเรียน ซึ่งได้ห้องที่ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้น คือ ม.1/2, ม.2/1, ม.3/8 และ ม.4/1 ในการนี้โรงเรียนจึงได้จัดการประกวดโครงงานอีกครั้ง โดยเป็นการประกวดโครงงานในระดับโรงเรียน ซึ่งโครงงานที่ชนะเลิศ คือ โครงงานเรื่อง ข้าวเกรียบปลานิล ของนักเรียนระดับชั้น ม.4/1
ภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,21:22   อ่าน 188 ครั้ง