ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การจัดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ และงานร้อยดวงใจสานสัมพันธ์วันเกษียณ คุณครูรุจิรา ทิพยรัตน์ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
ภาพเพิ่มเติม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาพเพิ่มเติม : หอชมภาพยนตร์ เมืองมายา
ภาพเพิ่มเติม : ชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณ ณ​ เจษฎา มิวเซียม
ภาพเพิ่มเติม : ชมนิทรรศการไม้ WOODLAND เมืองไม้
ภาพเพิ่มเติม : มุทิตาจิต คุณครูรุจิรา ทิพยรัตน์
ภาพเพิ่มเติม : ชมตลาดน้ำทุ่งบัวแดงและชมกล้วยไม้แอร์ออร์คิดส์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2561,14:17   อ่าน 219 ครั้ง