ภาพกิจกรรม
อบรม OBECQA
คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ได้เข้าอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2561,22:08   อ่าน 140 ครั้ง