ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี
ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2561,17:15   อ่าน 336 ครั้ง