ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 หลังกลับจากค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2561,17:23   อ่าน 231 ครั้ง