ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2561,17:39   อ่าน 231 ครั้ง