ภาพกิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2561,17:26   อ่าน 343 ครั้ง