ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรม
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เข้าใจกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายยุติธรรมเยาวชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันอาชญากรรม มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ไม่กระทำผิดกฎหมาย
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,21:03   อ่าน 237 ครั้ง