ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีความภูมิใจในโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2562
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2562,21:26   อ่าน 293 ครั้ง