ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษาคม 2562 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพรณรงค์งดสูบบุหรี่ การเดินรงณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,18:41   อ่าน 237 ครั้ง