ภาพกิจกรรม
โครงการ ”สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม”
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ ”สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม” โดยจัดอบรมให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียน เรื่อง การส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2562,19:53   อ่าน 145 ครั้ง