ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม โดยจัดอบรมให้กับตัวแทนนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ประหยัด และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2562,21:46   อ่าน 546 ครั้ง