ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายอบรมคุณธรรม
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลคลองด่าน จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการสานค่านิยม 12 ประการ ต้านยาเสพติด ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพกิจกรรมส่วนที่ 1 ภาพของวันที่ 7 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมส่วนที่ 2 ภาพของวันที่ 8 กันยายน 2562
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2562,17:06   อ่าน 346 ครั้ง