ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%
วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับโล่เชิดชูเกียรติและบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100 %” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการสำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการบริหาร อันเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2562,21:08   อ่าน 542 ครั้ง