ภาพกิจกรรม
รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีท่านผู้อำนวยการสมชัย อภิรัตนาชัย พร้อมด้วยคณะครู ร่วมในพิธีเปิดและชมนิทรรศการ ในครั้งนี้มี รมว.ศธ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3” เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนการสอนเทียบเท่าระดับสากล โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมแกรนด์ อินคํา สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2562,21:12   อ่าน 621 ครั้ง