ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอางแคมป์ จังหวัดนครนายก และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
รูปภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 : คลิกที่นี่
รูปภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2562,21:18   อ่าน 658 ครั้ง