ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเดินทางทัศนศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หลังกลับจากค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
รูปภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 : คลิกที่นี่
รูปภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2562,21:31   อ่าน 445 ครั้ง