ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562
รูปภาพบรรยากาศการอบรม อัลบัม 1 : คลิกที่นี่ 

รูปภาพบรรยากาศการอบรม อัลบัม 2 : คลิกที่นี่ 
รูปภาพบรรยากาศการอบรม อัลบัม 3 : คลิกที่นี่ 
รูปภาพทัศนศึกษา ณ LEGEND SIAM PATTAYA เลเจนด์ สยาม : คลิกที่นี่
รูปภาพการเข้าฐานเรียนรู้ : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2562,21:35   อ่าน 411 ครั้ง