ภาพกิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,16:25   อ่าน 399 ครั้ง