ภาพกิจกรรม
อบรม ภายใต้โครงการ ”สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม”
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ ”สร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม” โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยจัดอบรมให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2562,11:54   อ่าน 349 ครั้ง