ภาพกิจกรรม
การอบรมภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับโครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมจีนสัญจรของมหาวิทยาลัยหัวฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ให้กับตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562,14:15   อ่าน 179 ครั้ง