ภาพกิจกรรม
อบรม เรื่อง การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีฯ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น” ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของเยาวชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนักเรียนที่เข้าอบรมครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 เวลา 08.30 - 16.00 น.
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2563,21:43   อ่าน 133 ครั้ง