ภาพกิจกรรม
โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการสร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม ซึ่งเป้นโครงการที่ทางโรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยการอบรมครั้งนี้ได้จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2563,15:51   อ่าน 652 ครั้ง