ภาพกิจกรรม
โครงงานบูรณาการฯ
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดโครงงานบูรณาการคุณธรรม การศึกษาค้นคว้า (IS) และแนะแนวอาชีพ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกความกล้าแสดงออก การแก้ปัญหา และนำความรู้ในแต่ละรายวิชามาบูรณาการทำโครงงานของห้องเรียนตนเองได้ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวกการการประกอบอาชีพตามที่นักเรียนสนใจ โดยนักเรียนแต่ละห้องได้ทำการเปิดร้านเพื่อขายสินค้า ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การตรงในการประกอบอาชีพ
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,10:37   อ่าน 182 ครั้ง