ภาพกิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,18:32   อ่าน 12 ครั้ง