ภาพกิจกรรม
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,13:23   อ่าน 908 ครั้ง