ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก 


นายนพพล   หรั่งนางโหรง
ประธานนักเรียน ปีการศึกษา2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
                  
**** เว็บไซน์นี้รองรับการแสดงผลการทำงานบน โปรแกรม Google Chrome และโปรแกรม Mozilla Firefox ****

6-10 ม.ค. 2557 สอบกลางภาค 2/2556
14-15 ม.ค. 2557 การแข่งขันกีฬาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางบ่อ
20-27 ม.ค. 2557 ติวสอบ O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
23 ม.ค. 2557 ทอดผ้าป่าการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
1-2 ก.พ. 2557 สอบ O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3-7 ก.พ. 2557 ติวสอบ O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13 ก.พ. 2557 กิจกรรมเปิดบ้าน ป.ด.อ. ประจำปีการศึกษา 2556
15-16 ก.พ. 2557 สอบ O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24-28 ก.พ. 2557 สอบปลายภาค 2/2556
3 มี.ค. 2557 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

              

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีอุปการคุณ
ร่วมจัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่" ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร และจับฉลากมอบของขวัญให้กับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โดยมี ผอ.วิไลลักษณ์ พูลมา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2556
"ดอกแสมเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวง
โดยจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุม รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
และร่วมกับชุมชนชาวตำบลคลองด่าน ในการเดินขบวนเทิดพระเกียรติ และร่วมแสดงรำถวายพระพร
ณ เทศบาลตำบลคลองด่าน วัดแจ่มราษฏร์ศรัทราธรรม และ ณ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โดยมีครูพัชรี คงเมือง และครูพูลทรัพย์ ภูนุช เป็นครูผู้ฝึกสอนการแสดง

นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน - นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 2
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร
โดยนายสุริยะ แก้วเกิด นายสุริยา มูลสุวรรณ และนายราชวัตร ส่งเสริมธนะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ซึ่งมีนายประกิจ สัมฤทธิ์ผล เป็นครูผู้ฝึกสอน และได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
โดยมีท่านผู้อำนายการวิไลลักษณ์ พูลมาให้เกียรติมอบรางวัล

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านc]tโรงเรียน"
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 โดยมี ผู้อำนวยการวิไลลักษณ์ พูลมา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม


โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จัดให้มีการอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบ GAT / PAT
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2556
(การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ)


การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556
ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ภาพกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี : ม.1  ม.2  ม.3

ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น
6 พ.ย. 2556 "ประเพณีแห่องค์หลวงพ่อปาน" ในงานประจำปีหลวงพ่อปานของวัดมงคลโคธาวาส (วัดบางเหี้ย)
ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556
ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์
โดยมี นางรุจิรา ทิพยรัตน์ คุณครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ
...รูปภาพเพิ่มเติม...


กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมส่งนักกีฬา"ขุนพลมวย หลวงพ่อปาน"
เข้าร่วมการแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาประเภท การแข่งขันกีฬาชกมวย ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โดยขุนพลมวยของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้รับ "รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมมวยไทย จ.สมุทรปราการ" มี ผอ.ชูศักดิ์ องค์ศิริพร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และ ผู้อำนวยการวิไลลักษณ์ พูลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมให้เกียรติถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ....
ดูรูปเพิ่มเติม


โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมนำไอศครีมแจกให้กับชุมชนชาวคลองด่าน และส่งชุดการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมในงานจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับชุมชนและเทศบาลตำบลคลองด่าน เดินขบวนเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556
โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมในการเดินขบวนเทิดพระเกียรติ
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556
โดยมีผู้อำนวยการวิไลลักษณ์ พูลมา เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมโครงการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันแม่
โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกับชุมชนในการทำความสะอาดท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

          

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์


 

Webmaster : งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร 02-330-1276 โทรสาร 02-330-1275

 

นางวิไลลักษณ์ พูลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุพงษ์  ศรชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมัณทนีย์  แก้วนุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ