คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 728.02 KB
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 416.26 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานสารบรรณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.03 KB
Adobe Acrobat Document งานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.48 KB
งานการเงิน
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(เงินบำรุงการศึกษษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.82 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณหลวงพ่อปาน ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการเงินกระทรวงการคลัง2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.42 KB