รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงานการกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.96 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนมีนาคม-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.92 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.55 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนมกราคม-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.93 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนธันวาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.64 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนพฤศจิกายน-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.13 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนตุลาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.9 KB