รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.56 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนมีนาคม-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.92 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.55 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนมกราคม-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.93 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนธันวาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.64 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนพฤศจิกายน-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.13 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจ่ายเงิน-ประจำเดือนตุลาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.9 KB