สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุรายเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB