นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย-28-ธันวาคม-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 449.38 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-28-กุมภาพันธ์-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ศธ0206.7ว.5-28-กุมภาพันธ์-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757.8 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.2561-22-สิงหาคม-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.87 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการ-ตำแหน่งรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา-26-เมษายน-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่งครูผู้ช่วย-25-ตุลาคม-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน-ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา-20-พฤษภาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ-ตำแหน่งครู-20-พฤษภาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู-28-ธันวาคม-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง-ตำแหน่งครูผู้ช่วย-22-พฤษภาคม-2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB