การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แนวทางการจัดทำเอกสารงานควบคุมภายใน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 920.95 KB
Unkown Document มาตรการการตรวจสอบภายใน งบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.2 MB