รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

โครงการบูรณาการแผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
Adobe Acrobat Document ครูโศภิตา มีแก้ว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.51 KB
Adobe Acrobat Document ครูอาทิตยา ลาหลง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
Adobe Acrobat Document รำเพย สิงห์น้อย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.29 KB
Adobe Acrobat Document ศศิธร ทองอินที   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121 KB
Adobe Acrobat Document สายสุนีย์ บัวน้อย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.65 KB
Adobe Acrobat Document สุวิมล พลค้อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.47 KB
Word Document แบบสรุปแผนการสอนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.89 KB
Adobe Acrobat Document การรายงานผลและการดำเนินโครงการหลักสูตรต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB
Adobe Acrobat Document แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียน ส่งโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.15 KB