นางสาวปนัดดา จำปาทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวธนภรณ์ นนตระอุดร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อสอบถาม
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปรารการ 10550
โทร.0-2330-1275,0-2330-1276 โทรสาร 0-2707-4032